Matchmaking med arbetsgivare ger jobb

Jobb och förståelsen för kompetenskrav

Ansök på TechTower.se Ansök på TechTower.se

 

Att som nyutexaminerad student landa sitt första jobb är idag svårare än någonsin. I detta avsnitt diskuterar vi hur en ökad förståelse för arbetsmarknaden, yrkesroller och de kompetenser som eftertraktas kan underlätta för studenter att få sin första anställning.

 

SACO om jobb och matchningsproblemet

 

I sin artikel skriver Johannes Danielsson från SACO om det allvarliga matchningsproblemet mellan studenter och arbetsgivare.

 

”För att arbetsmarknaden ska fungera bra måste arbetsgivare och arbetssökande kunna hitta varandra. Det kan låta trivialt, men faktum är att matchningen på den svenska arbetsmarknaden försämrats under de senaste årtiondena. Forskning visar att arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetenser och att arbetstagare har svårt att få jobb som matchar deras kvalifikationer.“

 

Danielsson menar att matchningsproblematiken gör att deras medlemmar får det svårare att hitta kvalificerade jobb. Dessutom föreslår han tre konkreta åtgärder för att förbättra studenternas situation på arbetsmarknaden. Dessa handlar förenklat om att:

 

  1.  CSN bör ge bidrag en termin efter färdiga studier för att stödja jobbsökande studenter
  2. Satsa på högskolornas karriärcentrum som kan vägleda studenter och arbetsgivare rätt
  3. Erbjuda relevanta sommarkurser för att minska trycket på sommarjobb.

 

Vi håller helt med Johannes Danielsson om att vi behöver minska matchningsproblemet och att speciellt att fokuset på högskolornas karriärcentrum är ett steg i rätt riktning. Genom att hitta sätt för att ta integrationen som studievägledare ger ett steg längre kan studenterna själva direkt upptäcka relevanta arbetsgivare och själva bli inbjudna till att träffa dem.

 

Förståelse för yrkesroller och kompetenskrav ger arbete

 

Genom en mer etablerad kontakt under studietiden mellan universitetsvärlden och arbetslivet ökar insikten, förståelsen och integrationen.

 

Framförallt är det studenterna som behöver förstå sig på olika yrkesroller och arbetsgivare med dess innebörder och kompetenskrav. Vi som driver Karriärstudenten driver även företaget Student Node vilket är ett karriärnätverk för studenter. Vi förenklar matchningen och förståelsen på ett effektivt sätt redan under studietiden istället för att studenter ska försöka förstå sig på arbetsmarknaden först efter att man studerat klart. Kontakt med yrkesverksamma under studietiden ger även studenter möjligheten att välja relevanta kurser som de annars inte visste eftertraktades av arbetsgivarna.

 

Vi har flertal exempel där SCB sökt ekonomer med krav på att ha läst minst 30 högskolepoäng i statistik. Samtidigt ingår det endast 15 högskolepoäng statistik i ekonomprogrammet på Stockholms universitet vilket har blivit ett bakslag för intresserade studenter. På samma sätt finns det matematiker som inte känt till att de är högt eftertraktade av finansbranschen och på vilket sätt. Vi ser förslaget från SACO som positivt för studenter och vill gärna lägga ett extra fokus på integreringsdelen. Det handlar i slutändan om att hjälpa studenter samt arbetsgivare för att inte låta potential hos talangfulla människor gå förlorad.

 

Författare:

Erik Sturesson

Erik Sturesson

VD på Student Node AB. Ser till att talanger får träffa rätt arbetsgivare och yrkesverksamma i sin bransch på ett personligt sätt redan under studietiden.

Annons: