A.Gustavsson karriär och tips

Karriär som ger drömjobbet – Anders Gustavsson

Ansök på TechTower.se Ansök på TechTower.se

 

I denna serie artiklar intervjuar vi Anders Gustavsson som tidigare arbetat på KTH och nu istället valt att jobba med att utveckla individer och organisationer. Vi träffas på ett fik över en kopp kaffe för att ta reda på mer om hans egna livserfarenheter av val av karriär.

 

Anders Gustavsson, hur började din akademiska karriär?

 

Jag började studera till gymnasieingenjör i kemi 1966. Efter examen gjorde jag en viktig sak, jag tog paus två år i mitt liv – jag gjorde först lumpen och sedan jobbade jag för att komma underfund med vad jag skulle fortsätta med. Pausen var till för att fundera på vad jag ville fortsätta läsa och varför. Under dessa år kom jag fram till att jag ville fortsätta plugga. Det var inte hugget i sten att jag skulle bli kemist. Jag kunde lika gärna ha studerat elektronik. Så pauser i livet är viktigt så att du hinner fundera på vad du vill göra.

 

Hur såg karriären ut från det första jobbet?

 

Mitt första arbete var på KTH när jag doktorerade och disputerade. Efter disputationen arbetade jag med forskning i sju år och slutade år 1990. Detta var i samband med en finansiell kris och lågkonjunktur vilket medförde att det fanns få arbeten att söka. Jag hade två år när jag var arbetslös. Men jag gjorde något bra av tiden – för mig var det två år till reflektion om mina framtida vägval, precis som innan var det väldigt viktigt för mig. Därefter började jag jobba som chef på Pharmacia. Jag slutade efter sex år och tog mig återigen ledigt två år för att fundera på vad jag skulle fortsätta att arbeta med. Jag läste mycket böcker, pratade med människor och läste kurser. Bland annat gick jag Sveriges dåvarande bästa ledarskapsutbildning på IFL, Integrerat Ledarskap. Efter ”ledigheten” började jag jobba med människors och organisationers utveckling.

 

Var det där som din karriär vände riktning?

 

Ja, jag insåg att de häftigaste och roligaste stunderna i mitt liv var när jag fick jobba tillsammans med människor, för människor och genom människor. Jag började göra det utan någon formell kompetens utan bara drivkraften och vetskapen om att det var det som jag verkligen ville göra. Vetenskapligt renommé och pengar var kul att ha tidigare, men det är inte det som jag drivs av. Jag drivs av att så ett frö hos någon och att kunna se när fröet gror och utvecklar personen och hjälper den komma vidare.

 

Vad innebär jobbet nu?

 

Jag jobbar bl.a. med att coacha personer, för att de skall förstå var de är och vart de vill. Många gånger börjar människor söka jobb maniskt – man vill ha ett nytt jobb. Men det är viktigt att tänka efter. Själv har jag haft tre två-årsperioder från arbetsmarknaden för självreflektion. Dels självvalt och dels utskickad. Mitt jobb var att komma vidare i livet, det var ett icke-betalt arbete. Det var under dessa perioder som det hände grejer i mitt liv.

 

Ta kontakt med Anders Gustavsson för karriärtips och coachning

Anders_Gustavsson_4

Författare:

Erik Sturesson

Erik Sturesson

VD på Student Node AB. Ser till att talanger får träffa rätt arbetsgivare och yrkesverksamma i sin bransch på ett personligt sätt redan under studietiden.

Annons: